Resum del curs

. Adquirir noves capacitats organitzatives que s'han de desenvolupar per poder tenir un negoci sostenible i competitiu en el nou entorn digital.

. Redissenyar el model de negoci per fomentar-lo en les plataformes digitals orientades cap al client.

. Establir una cultura digital i d'intraempreniment a l'organització que permeti desplegar processos de transformació i d'agregació de valor pel comerç.

. Assolir coneixements fonamentals de l'economia digital i adoptar plataformes per liderar processos de transformació cap a models digitals.

Adquirir nuevas capacidades organizativas que deben desarrollarse para poder tener un negocio sostenible y competitivo en el nuevo entorno digital.

. Rediseñar el modelo de negocio para fomentarlo en las plataformas digitales orientadas hacia el cliente.

. Establecer una cultura digital y de intra-emprendimiento en la organización que permita desplegar procesos de transformación y agregación de valor para el comercio.

. Adquirir conocimientos fundamentales de la economía digital y adoptar plataformas para liderar procesos de transformación hacia modelos digitales.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones responsables i/o treballadores del petit comerç a Palma.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a responsables y/o trabajadores del pequeño comercio en Palma.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix / Imparte: Joana Aina Pons Mercadal