Resum del curs

Donar a conèixer una nova manera de comercialitzar basada en la venda via xarxes socials u Social Selling. L'objectiu és el de conèixer l'eina, poder dissenyar correctament el Funnel o embut de vendes, pautes en les xarxes per a preparar-les així com els elements per a generar una correcta "landing page" (ull no inclou coneixements de programació).

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en situació d'atur i empadronades a Palma.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc) també Xarxes socials FB IG

- Disposar d'un compte d'extensió @gmail.com per realitzar el curs.

- Disposar d'ordinador i connexió a Internet durant tot el curs. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 2 GB

- Disc dur: 200 GB

- Inkscape

- Gimp 2.10

Es farà una jornada obligatòria de preselecció en línia (1,5h). S'ha de comptar amb webcam, altaveus i micròfon per realitzar la mateixa.

Imparteix: M. Eugènia Morlans Olmos