Resum del curs

Donar a conèixer una nova manera de comercialitzar basada en la venda via xarxes socials u Social Selling. L'objectiu és el de conèixer l'eina, poder dissenyar correctament el Funnel o embut de vendes, pautes en les xarxes per a preparar-les així com els elements per a generar una correcta "landing page" (ull no inclou coneixements de programació.)

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en situació d'atur i empadronades a Palma.

Imprescindible

- Disposar d'un compte electrònic amb extensió @gmail.com.

- Per a la realització d'aquest curs és necessari comptar amb un ordinador i connexió a Internet durant tot el curs, amb els següents requisits mínims:

Maquinari:

4 Gb RAM

Connexió Internet - Wifi / Ethernet

Programari:

S.O Windows 10 / IOs

Navegador Firefox / Chrome actualitzat

Imparteix: Jordi Cubain Arenas