Simfovents Palma

Lloc: Pati de la Misericòrdia

Adreça: pl. de l'Hospital, 4