M. Àngel Aguiló, director convidat

L'assistència com a públic a aquesta activitats suposa:

- Atendre i complir les indicacions i recomanacions de l'organització.

- Tenir present que la cabuda és limitada i restringida mitjançant invitació.

- Que es perd el dret d'entrada quan és l'hora anunciada de començament.

- Que el públic assistent respectarà la distància de seguretat en tot moment.

- Que per a accedir al recinte és obligatori comptar amb invitació i portar-la.

- Que és obligatori l'ús de mascareta en tot moment.

- Que l'organització es reserva el dret d'admissió.