Índex de lectura

Seminari conduït per Rita Rakosnik i Javier Peñafiel.

Dirigit a artistes, treballadores de l'art i persones interessades en general.