A la biblioteca de Son Cladera a les 10.30 h i a la biblioteca de Son Ximelis a les 11.30 h