Pel setembre canviam d’estació i els arbres són uns dels primers a avisar-nos d’aquest canvi. Vine a la biblioteca i aprèn un poc més sobre ells!