És un projecte calidoscópic en el qual jazz, música clássica i tradicional se superposen per formar un mosaic sono únic.