Resum del curs / Resumen del curso

Descobrir el que et fa valuós i saber comunicar-ho.

Desenvolupar la marca personal per ampliar la implacabilitat.

Aprendre a generar impacte.

Crear una estratègia de comunicació rellevant.

Descubrir el que te hace valioso y saber comunicarlo

Desarrollar la marca personal para ampliar la implacabilidad.

Aprender a generar impacto.

Crear una estrategia de comunicación relevante.

A qui va dirigit / A quién va dirigido:

Prioritàriament a persones empadronades a Palma que estiguin en un procés, creació o consolidació d'una empresa.

Prioritariamente a personas empadronadas en Palma que estén en proceso, creación o consolidación de una empresa.

Imparteix/Imparte: Victoria Rodriguez Mutuberria