Resum del curs/Resumen del curso

Conèixer les APPS mòbils que afavoreixen la participació i el seguiment de

les candidatures.

Conèixer les aplicacions mòbils que afavoreixen el procés integral de recerca de feina: gestió d'ofertes, gestió de la comunicació, identitat digital a la xarxa, ús de mapes digitals, etc.

Aprendre a participar a les Xarxes Socials de forma fluïda des del disposit mòbil. Qualitat i agilitat, elements clau.

Construir una identitat digital professional positiva de forma continua

Conocer las APPS móviles que favorecen la participación y el seguimiento de las candidaturas.

Conocer las aplicaciones móviles que favorecen el proceso integral de investigación de trabajo: gestión de ofertas, gestión de la comunicación, identidad digital en la red, uso de mapas digitales, etc.

Aprender a participar en las Redes Sociales de forma fluida desde el dispositivo móvil. Calidad y agilidad, elementos clave.

Construir una identidad digital profesional positiva de forma continua

A qui va dirigit/dirigido a:

Prioritàriament a persones desocupades de Palma en situació de cerca activa de feina.¿

Preferentment tenir perfil Linkedin

Prioritariamente a personas desempleadas de Palma en situación de búsqueda activa de trabajo.

Preferentemente tener perfil Linkedin

Imparteix/Imparte: Iván Aguiló