A Can Gelabert. De 10.00 a 14.00h

MERCADET DE NADAL

Amb l'actuació dels alumnes de l'aula de música de

l'IES BINISSALEM

Reserva gratuïta de parades: cangelabertdelaportella@gmail.com