Neteja de tres pous: Salat, Torrens i Poal Retirada de fems i neteja d'herbes

Organitza: GADMA. Informació: tel. 627 58 78 18