Neteja del pinar de Biniagual

El pinar és privat, però tota la vida la gent de Binissalem l'ha utilitzat.

(Retirada de fems i d'enderrocs)

Organitza: GADMA

Informació: tel. 627 587 818