Resum del curs / Resumen del curso

El SEO (acrònim de search engine optimitzation) o posicionament orgànic en cercadors és un dels canals que millors resultats de venda proporcionen a les empreses.

Aquest curs formatiu és la continuació del curs Posicionament Web (SEO) per a emprenedors nivell inicial, on s'aprofundirà en conceptes més tècnics i en una metodologia més avançada que l'inicial.

EL SEO (acrónimo de Search Engine Optimitzation) o posicionamiento orgánico en buscadores es uno de los canales que mejor resultados de venta proporcionan a las empresas.

Este curso formativo es la continuación del curso Posicionamiento Web (SEO) para emprendedores nivel inicial, donde se profundizará en conceptos más técnicos y en una metodología más avanzada que el inicial.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit als alumnes que hagin cursat l'anterior edició del curs SEO inicial o, en el seu defecte, persones que tinguin coneixements previs de màrqueting i/o disseny/desenvolupament Web, procedents d'estudis o cursos específics en aquest camp.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a alumnos que hayan cursado la anterior edición del curso SEO inicial o, en su defecto, personas que tengan conocimientos previos de marketing y/o diseño/desarrollo Web, procedentes de estudios o cursos específicos en este campo.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix / Imparte: Joana Aina Pons Mercadal