Resum del curs/Resumen del curso

En aquest curs aprendràs a crear un Pla d¿Empresa perfecte des de zero i així poder vendre el producte a potencials inversors i col·laboradors i tenir un pla d¿implementació intern per desenvolupar el teu negoci amb ordre

En este curso aprenderás a crear un Plan de Empresa perfecto desde cero y así poder vender el producto a potenciales inversores y colaboradores y tener un plan de implementación interno para desarrollar tu negocio con orden