Mixtour Quartet neix al si de Grup Mixtour, un col·lectiu d’artistes amb la premissa principal de l’excel·lència artística i el contacte directe amb el públic. La formació de Mixtour Quartet sorgeix com una passa més en la cerca de nous reptes: gaudir de la música en directe a petita escala i oferir una visió de la música en context. La formació cerca reflectir la seva passió per tota la música en les seves interpretacions i els projectes multidisciplinaris.

Amb el programa Paris 1920-1950 ens endinsarem al París cultural de la primera meitat del segle XX i es recrearà a través de la música el panorama artístic representatiu d’aquests anys a la ciutat cosmopolita per excel·lència, on les diferents disciplines es nodrien unes de les altres.

Programa

Quatuor (1933) Jean-Françaix

Danse de la Chèvre (flauta sola) Arthur Honegger

Étude pour hautbois solo Eugène Bozza

Deux mouvements (per a quartet de vent fusta) Jacques Ibert

Sonata per a clarinet i fagot Francis Poulenc

Quartet per a flauta, oboè, clarinet i fagot, W230 Villa-lobos

Intèrprets

Gemma Goday, flauta

Ana Rivera, oboè

Alejandro Villanueva, clarinet

Tono Ruano, fagot

Pati de l’Estudi General Lul·lià