Autor: creació col·lectiva

Direcció: Sebastià Adrover

Intèrprets: Marga Gomila, Maria Sureda, Mar Sureda, Maria Vives, Petra Suñer, Toni Darder, Sebastià Ginard, Maria Sansó, Ana Belén Vélez

Fotografia: Núria Sánchez

Disseny: Mateu Riera

Ous amb caragols és una mescladissa d'escenes curtes de caire còmic i clownesc. Ens immergim dins l'univers de l'absurd on tot hi té cabuda.