Lloc: Aula virtual Palma Activa Palma

Sistema de formació a distància: Google Classroom. Necessitaràs un correu electrònic i accés a Internet mitjançant ordinador, mòbil o altre dispositiu.

Resum del curs

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per l'ONU defineixen prioritats de desenvolupament sostenible i cerquen mobilitzar els esforços a nivell global al voltant d'un conjunt d'objectius i metes comuns. Els ODS fan una cridada explícita a totes les empreses, entre altres actors, per a que apliquin la seva creativitat i innovació per a resoldre els reptes del desenvolupament sostenible. Han estat acordats per tots els governs, no obstant això, el seu èxit depèn en gran mesura de l'acció i de la col·laboració de tots els actors.

Amb aquesta xerrada es pretén presentar els ODS com una oportunitat per desenvolupar i implementar solucions des dels projectes emprenedors, que permetin fer front als reptes més grans del món en matèria de desenvolupament sostenible. S'introduiran eines i metodologies que potenciïn la proposta de valor de projectes emprenedors i de persones compromeses, mitjançant una combinació de conceptes teòrics, estudi de casos locals que demostraran com els negocis poden ajudar a avançar en el desenvolupament sostenible, contribuint a minimitzar els impactes negatius i maximitzant els impactes positius a les persones i al planeta.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones amb perfil emprenedor. Totes aquelles persones interessades en conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible, les seves possibilitats de creació de valor i la introducció a la metodologia per a la seva integració en els projectes emprenedors.

Imparteix: Roberto Nello