Resum del curs

Aquest taller augmentarà les teves competències i habilitats per treballar embarcat.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones empadronades a Palma, en edat laboral que tenguin el certificat de formació bàsica en seguretat STCW

Imparteix: Jaume Amengual