Resum del curs

Aquest taller augmentarà les teves competències i habilitats per treballar embarcat. Aprendràs tot el necessari referent a nusos mariners. Tipus, característiques i funcions, tan necessaris per a desenvolupar tasques embarcat/a.

A qui va dirigit

Persones en edat laboral que tenguin el certificat de formació bàsica en seguretat STCW i vulguin augmentar les seves competències com a mariner de coberta a una embarcació.