Centre d'Adults

La boda és una paròdia de les bodes i les accions que duen a terme els matrimonis i el seus familiars quan es casen; un espectacle teatral basat en la comèdia i el costumisme de les bodes.

Edat recomanada: a partir de 12 anys

Autor: creació col·lectiva

Direcció: Moli Quetglas

Intèrprets: Gloria Avenza, Bàrbara Miquel, Joan Josep Martínez, Margalida Perelló, M. Magdalena Bonnín, Neus Barragán, Paula Sureda, Julia Troya, Francisca Gaya, Sebastià Puig, Miquel Binimelis