Un any més, els joves d’Algaida volen fer arribar l’esperit nadalenc a les persones majors que, per motius de salut, no poden gau·dir d’aquesta festa a peu de carrer. Per això, s’organitzarà una ruta per aquelles llars que vulguin sentir cantar un petit

repertori de nadales. Organitzat pel Ca·sal dels Joves d’Algaida i Adolescents

Cantaires d’Algaida. A Pina i Algaida.