A Plaça, arribada dels Reis d’Orient acompanyats per la Banda de

Música d’Algaida. Després de la saluta·ció a tots els nins i nines d’Algaida, re·

partiran els regals.

ATENCIÓ: La recepció d’obsequis ten·drà lloc dimecres dia 5 de gener de les

09.00 a les 11.30 h al pavelló Andreu Trobat. També es rebran els de fora vila.

És molt important que us informeu de les pautes que regulen el servei de la re·

cepció d’obsequis a la Biblioteca Munici·pal (Tel. 971 66 56 79).

Organitzat per l’Ajuntament d’Algai·da amb la col·laboració del CEIP Pare B.

Pou i l’AMPA del col·legi públic Pare B. Pou, Algaida Jove, el Casal dels Joves i

un grup de gent voluntària.