Randa

18.00 h. Tast aromàtic. Taller d’olis essencials per al dia a dia.

S’el·laboraran espelmes vegetals aromàtiques i de massatge amb olis essencials. Es donarà informació sobre les propietats de les essències terapèutiques, les

diferents qualitats i les múltiples formes d’utilització a la casa i al cos. Un tast aromàtic sensorial amb molts usos.

A càrrec de Bolic d’herbes. Etnobo·tànica Aplicada. Organitzat per l’Ajun·tament d’Algaida. Activitat gratuïta. Ins·cripcions a la casa de la Vila fins dia 28

de desembre. Places limitades. A la rec·toria. Programes a part.