Pina

17.00 h. Inauguració de la Casa del Patge Reial. Activitat gratuïta organit·zada per la Comissió de Reis de Pina.

Organització i decoració de la casa del Patge Reial a càrrec d’Alexia Lozano

Vicens. A Can Lluís.

 17.00 h. Taller nadalenc per a infants. Activitat gratuïta organitzada per Algaidarts, a càrrec de Xisca Puig·server. A Can Lluís.