En memòria de totes aquelles persones que ja no ens acompanyen, la Catedral de Mallorca celebrarà el pròxim dia 1 la solemne missa de Tots Sants presidida per Mn. Teodor Suau, Degà-President del Capítol Catedral.

A més, també podràs seguir la celebració per streaming a la pàgina web de la Catedral i al perfil oficial de YouTube i Facebook.

“Sigueu sants com el vostre Déu és Sant” (Lv 19,2) Busco en la meva vida la santedat?