Missa solemne a l'església des Puig de Missa amb aforament limitat segons normativa vigent.