En homenaje a Vicent Serra Blai.

Con Esperanza Marí, Santiago Colomar, Vicent Ferrer, Isidor Torres, Andreu Ferrer, Fátima Mayans, Raquel Guasch, Artur Parrón y Maria Teresa Ferrer.