LLOC: Carrer d'Eivissa, Jaume I i Santa Maria de Sant Francesc Xavier