LUGAR: Calles de Eivissa, Jaume I y Santa Maria de Sant Francesc Xavier