Els camins que transita la polifacètica MARIA RODÉS són difícils de marcar, però plaents de descobrir. Si, com deia el poeta, un és a mida del que veu, RODÉS és molt gran, i molt gran, i molt gran es mostra per a qui la sàpiga veure: una mirada transparent i nua de prejudicis. En la seva fugida conta allò establert, contra el jou del gènere, el temps i els territoris, MARIA RODÉS explora des de la seva mirada personal diferents gèneres que la barcelonesa situa en un context inèdit, lliure d'academicismes i regeneracionismes que durant dècades els hagueren pogut estigmatitzar.

Lloc: Consolació, Sant Joan

www.lallunaenvers.cat