A càrrec de la narradora Margalida Amengual.

Per a infants a partir de 3 anys acompanyats per una persona adulta.