Segona sessió del Fòrum Bellver

El Fòrum Bellver presenta una jornada enfocada en el paper de les dones a Mallorca. Un acte en el qual es reconeixerà la vida de dones que han influït en la societat mallorquina i es parlarà del llarg camí recorregut cap al feminisme.