Resum del curs

Amb el curs es fa una introducció al màrqueting en línia, al Community Management i a l'ús d'Internet a Espanya. Es veu la figura professional del Community Manager i la seva importància dins les empreses. S'explicarà el funcionament del màrqueting a les xarxes socials. Veurem les principals xarxes socials i la seva relació amb la Web 2.0. Hi haurà una formació pràctica amb la Introducció al Social Media Plan.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en situació d'atur i empadronades a Palma.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Coneixements i utilització activa de xarxes socials (especialment Facebook, Twitter i Linkedin).

- Disposar d'ordinador portàtil per a la realització del curs.

- Fluïdesa en l'ús de l'ordinador i Internet.

- Motivació i habilitats de comunicació, orientació al client i un bon nivell d'expressió escrita.

Imparteix: Jordi Cubain Arenas