Resum del curs

Aquest curs t'ofereix una introducció pràctica a la programació informàtica. Es desenvoluparan unes senzilles aplicacions amb Scratch perquè els alumnes coneguin en què consisteix la programació i aprenguin els principis bàsics de l'art de programar. Scratch és un llenguatge de programació per blocs desenvolupat per l'Institut Tecnológic de Massachusetts (MIT) enfocat a dissenyar animacions i videojocs, encara que la seva veritable funció és ensenyar els fonaments bàsics de la programació per esdeveniments.

Des de fa anys moltes escoles han inclòs en el seu pla curricular o cóm activitat extraescolar, l'assignatura de tecnologia, programació i robòtica a nivells de primària i secundaria. Scratch incorpora extensions que permeten donar el bot a la robòtica.

A més a més, Scratch utilitza els mateixos fonaments que altres llenguatges més professionals com C++ o Java, així és una excel·lent forma de començar si al futur vols crear aplicacions, o cursar altres estudis d'informàtica ja que no sols aprendràs a programar amb Scratch, si no també conceptes que son comuns a la gran majoria dels llenguatges de programació, hi ha partir d'aquest moment aprendre altres llenguatges de programació serà més senzill.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral i empadronades a Palma.

Persones motivades per aprendre programació informàtica en codi.

Imprescindible:

- Comptar amb DNI o NIE vigent.

- Trobar-se en edat laboral en el moment d'iniciar el curs.

- Ús fluid de l'ordinador, navegador Web, etc. Tenir coneixements clars de conceptes informàtics: sistema operatiu, aplicació, processador, memòria RAM, emmagatzematge, etc.

- Disposar d'ordinador per realitzar les hores no presencials del curs amb les següents característiques mínimes de maquinari i programari: portàtil Linux / MacOS / Windows amb 4 GB de RAM (recomanable 6GB).

Imparteix: Pedro Capó Moragues