Sistema de formació a distància: Google Classroom. Necessitaràs un correu electrònic i accés a Internet mitjançant ordinador, mòbil o altre dispositiu.

Resum del curs

Aprendre la tècnica de la maquetació HTML5 i CSS3 i construir pàgines web amb uns codis correctes i ben estructurats. Cercar i aprofitar els recursos que ens ofereix Internet sobre Html i Css.

Establir una base sòlida amb la finalitat que l'alumnat pugui continuar aprofundint en el desenvolupament web de manera autònoma

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades en Palma.

Imprescindible:

- Coneixement informàtic a nivell usuari.

- Manejar amb fluïdesa entorns de treball amb eines ofimàtiques a Internet (per exemple: eines de Google: drive, etc).

- Disposar d'ordinador portàtil durant tot el curs. Els requisits mínims de maquinari i programari:

- Processador: i3

- RAM: 2 GB

- Disc dur: 200 GB

Imparteix: Juan Pedro Martínez Alvarado