Resum del curs / Resumen del curso

Amb aquest curs t'immergiràs en el mon dels còctels i el seu servei, aprendràs des de la preparació i muntatge de la barra del bar per donar el servei, passant per el coneixement de cada un dels utensilis, begudes, tipus i formes de combinar-les.

Con este curso, te sumergirás en el mundo de los cócteles y su servicio, aprenderás desde la preparación y montaje de la barra del bar para dar el servicio, pasando por el conocimiento de cada uno de los utensilios, bebidas, tipos y formas de combinarlas.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Professionals del sector de restauració i hostaleria (ajudants de cabres, cambres, caps de barra,i en general persones que tinguin formació i/o experiència en el sector). Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs

Profesionales del sector de restauración y hostelería (ayudantes de camareros, camareros, jefes de barra, y en general persones que tengan formación y/o experiencia en el sector). Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso. .

Imparteix / Imparte: Guillermo Monserrat Mota