Resum del curs

En aquests moments d'incertesa i de canvi que vivim, els atributs de la intel·ligència emocional són cada vegada més importants. Ser capaços d'adaptar-nos als canvis, de reaccionar amb rapidesa enmig de la incertesa, de controlar els nostres estats emocionals, de treballar en equip, són competències claus en els nous temps

A qui va dirigit

Prioritàriament a persones en edat laboral empadronades a Palma que estiguin en un procés creació o consolidació d'una empresa.

Imparteix: Maria Dolores Romillo