Resum del curs / Resumen del curso

Curs dirigit a ensenyar als assistents a gestionar i usar el procés fiscal d'una pime i/o d'un autònom de forma totalment digital usant el programa de facturació Holded i aprofitar tot el potencial d'aquesta eina per a treure tot el màxim potencial, digitalitzant tot el procés i la informació.

Curso dirigido a enseñar a los asistentes a gestionar y usar el proceso fiscal de una pyme y/o de un autónomo de forma totalmente digital usando el programa de facturación Holded y aprovechar todo el potencial de esta herramienta para sacar el máximo potencial, digitalizando todo el proceso y la información.

A qui va dirigit / A quién va dirigido

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral, empadronades a Palma, amb ganes d'emprendre, innovar i créixer professionalment, que vulguin digitalitzar la seva part fiscal a través d'un ERP d'última generació.

Entrar a + INFO per veure requisits i temari curs.

Prioritariamente dirigido a personas en edad laboral, empadronadas a Palma, con ganas de emprender, innovar y crecer profesionalmente, que quieran digitalizar su parte fiscal a través de un ERP de última generación.

Entrar en +INFO para ver requisitos y temario curso.

Imparteix / Imparte: Alexandre Fonseca Lacomba