Javier Peñafiel (Saragossa, 1964) i Rita Rakosnik (Barcelona, 1993) han establert una correspondència postal amb agents humans i no-humans que, implicats en diverses lluites, es reconeixen com a productors de bellesa a la vegada que de resistència política. Tot desmarcant-se de l’expectativa d’accés directe que en temps de pandèmia s’ha generalitzat amb les plataformes de videoconferència, Gir postal (2021) reivindica l’espai paradoxal de la carta com un requeriment per a la mobilització del desig: la carta vincula alhora que reconeix la distància com un element que és constitutiu d’Eros. La carta evoca la confidència a la vegada que la seva textualitat la desborda i la transforma en espai públic. La carta —tal com escriu Anne Carson, una de les figures en les quals s’inspira el projecte— conjura la diferència entre el que és i l’esdevenir, és un espai en potència. Peñafiel envia les cartes a adreces en trànsit que ja no existeixen i Rakosnik les envia al departament d’objectes perduts d’una oficina de correus anònima. Al mateix temps, amb el recitat ambdós s’adrecen a un oient que volen convertir en còmplice d’una teranyina de seducció en expansió.

En aquesta experiència, Rita i Javier llegeixen alternativament el seu projecte Gir postal i miren els contexts, condicions, coses i agències no humanes, oficines d'objectes perduts del feminisme, públics represaliats al llarg de la història de l'extracció humana i les seves localitzacions.