La mar, un canvi de mirades: espais socials, dones i imaginaris

Els “Itineraris al voltant de la dona i la mar” s’organitzen al voltant de l’exposició “Els pescadors”, de Lola Álvarez. És una activitat cultural que té com a objectiu donar a conèixer els principals espais relacionats amb la comunitat pesquera palmesana i concretament, el món de les dones vinculades a la pesca. Per tant, són uns itineraris que es conformen a partir de la perspectiva de gènere, aconseguint donar visibilitat a les distintes pràctiques realitzades per les dones en el el món pesquer.

El recorregut del primer itinerari, "Gènere i comunitats pesqueres tradicionals: una mirada cap al passat" ens permetrà apropar-nos a un conjunt d’activitats conformades per les comunitats pesqueres femenines, situades sobretot a Palma. A més, visitarem una sèrie d’espais on es dona una cooperació entre l’home i la dona dins l’àmbit pesquer, essent aquests molt representatius del mode de vida de les comunitats pesqueres tradicionals.

Seguidament deixam a la vostra disposició el recorregut que se seguirà en aquest primer itinerari: el punt de partida serà a Can Balaguer amb l’exposició “Els pescadors”, de Lola Álvarez - port de Palma - Confraria de Pescadors - Llotja de peix - Capella de Sant Telm - acabament a les xarxes.