Dirigit per Sebi Subirós. De l’1 al 6 d’agost de 2022

L’objectiu del curs és introduir l’alumne en la talla de planxes de fusta usant eines i materials tradicionals japonesos i en l’estampació amb pigments naturals damunt paper japonès. Les tècniques de xilografia japonesa tenen la seva màxima esplendor entre els segles XVI-XIX i reapareixen amb força actualment, tant a Orient com a Occident.

La seva característica principal és l’ús de tintes a l’aigua, que ens permeten aconseguir transparències i degradats i que no requereix tòrcul o premses per a la seva estampació; es realitza de manera manual amb el baren. Facilita a l’artista un treball exempt de toxicitat i sense necessitat de grans infraestructures al taller, alhora que constitueix una de les tècniques de gravat en les quals el contacte i el control entre l’artista i els materials són més íntims.