• Activitats de la Nit de les ànimes organitzades pel Casal dels Joves

d'Algaida. Programes a part.