Aula virtual Palma Activa

Resum del curs

Donar a conèixer els distints productes financers dels quals disposen les empreses per a realitzar una correcta planificació financera. S'analitzaran els requisits d'accés, la idoneïtat de la sol·licitud i com aquests productes participaran a la rendibilitat del negoci.

A qui va dirigit

Prioritàriament dirigit a persones en edat laboral empadronades a Palma amb perfil emprenedor

Imparteix: Carmen Vera Nieto