Degut a la situació sanitária actual, i seguint indicacions de la Direcció General de Salut Pública, informan que:

- Recomanam anar al cementeri de forma escalonada i respectar sempre la distáncia de seguretat.

- Es realitzaran controls d'aforament per garantir la seguretat i que es compleixen els aforaments permesos.

Informació de venta de flors a placa:

Divendres: 30 d'octubre

7.00h a 14.00h o fins a exhaurir existéncies.