Lloc: Teatre Sans. Sala Petita

Sinopsi

Sorprenent muntatge que s'escenifica usant un llenguatge ritual extravagant on l'objecte no es disfressa ni transforma per a representar papers o personatges propis de les vicissituds humanes, sinó que, acceptant o cercant d'eludir la seva funció objectiva, es representa a si mateix amb captivadora dignitat. L'actor no usa els objectes, sinó que els ajuda a expressar-se.

Fitxa Artística

AUTOR: Gyula Mólnar

TERESETER: Carles Canyelles

TÈCNICA: Susanna Rodríguez

Informació Tècnica

TÈCNICA EMPRADA: teatre d'objectes

DURACIÓ: 30 minuts

EDAT DEL PÚBLIC: jove i adult a partir de 12 anys

IDIOMA: català