Club Diario de Mallorca

Foro/trobada entre el sector teatral i representants dels mitjans de comunicació locals i nacionals.

Així com les noves tecnologies i Internet transformen la noció d’espai i temps, es plantegen canvis profunds que transformen la naturalesa tant dels propis mitjans de comunicació com de les arts escèniques. La tesi general que es vol tractar en aquesta trobada és si aquesta transformació també ha modificat la relació entre els mitjans de comunicació i les arts escèniques i de quina manera això afecta el comportament dels públics.

D’altra banda, la possibilitat de transformar l’espai i el temps escènic posa en primer pla la construcció ontològica de la noció de joc i de representació, i replanteja la importància de l’aquí i l’ara i la materialitat de les arts escèniques. La tecnologia aplicada a l’escena contribueix a crear una experiència que transcendeix els límits tradicionals del joc i la representació i possibilita que el coneixement adquirit, l’expectativa creativa o la vivència cultural s’expandeixi i propagui.