Histrión teatro. Andalusia

«Per què sempre veus el que jo no veig?», qüestiona en escena un dels personatges. Tal vegada perquè el teatre és aquest lloc meravellós que ens permet veure tot allò que no ens perdonam i que està emmascarat en culpes, judicis o, potser, somnis. Què passa quan el dolor ens sobrepassa i volem fugir-ne? Volem sobreviure a qualsevol preu?

Autoria i direcció: Juan Carlos Rubio

Intèrprets: Gema Matarranz i Marta Megías

Ajudant de direcció: Luis Miguel Serrano

Disseny d’escenografia: La Alegría

Construcció d’escenografia: Álvaro Gómez Candela

Castellà