Masterclass dirigida a aconseguir un acostament al vocabulari jazzístic, a les seves dimensions rítmica, harmònica i melòdica. L'entrenament auditiu, el rítmic i les nocions d'harmonia contemporània seran la via per a aconseguir aquest acostament. Cada un dels tres músics aportarà la seva visió i les particularitats des de la perspectiva de l'instrument que toca (piano, contrabaix i bateria).

S'aprofundirà en tots els recursos que permeten a un instrumentista improvisar amb solvència. Es treballarà amb una selecció de repertori representatiu del jazz: estàndards, temes be-bop i composició de tall més contemporània. Es faran servir interpretacions a diversos temps i atmosferes per a il·lustrar les possibilitats estètiques del jazz més ortodox, però també obert a les influències clàssica, ètnica i experimental.

Durada: 2 hores

Idioma: castellà